Un informe de la Generalitat confirma la contaminació acústica a la Canonja

En tots els punts on s'han fet mesuraments de soroll s'incompleixen els límits acústics durant dia, vespre i nit. La indústria química es situa en el punt de mira sobre l'origen d'aquesta contaminació acústica.

Després que fa uns mesos el Grup Municipal de la CUP vam demanar que l'Ajuntament de la Canonja fes mesuraments acústics, per tal de determinar si hi havia o no contaminació acústica al poble, ara la CUP hem tingut accés a l'informe que va emetre la Generalitat al repecte.

Durant el mes de febrer d'aquest any 2017 els tècnics de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat van fer mesuraments acústics a tres punts del poble: Sector Nord, Carrer Marina i Avinguda de la Pineda. Els resultats dels mesuraments efectuats indiquen que, en tots els tres punts, hi ha hagut incompliments dels límits de soroll marcats per llei almenys en algun moment del dia. En el cas del Sector Nord, on el soroll prové fonamentalment del trànsit de l'autovia A7, els incompliments són sempre a la nit. En el cas del Carrer Marina, s'han detectat nivells acústics per sobre del màxim permès en horari de vespre i nit. Finalment, en el punt de l'Avinguda de la Pineda l'incompliment existeix les 24 hores del dia. En aquests dos darrers casos (Carrer Marina i Avinguda de la Pineda), l'origen d'aquest soroll es situa bàsicament sobre el polígon químic, ja que s'han trobat freqüències acústiques i soroll de fons que amb molta probabilitat tinguin un origen industrial.

Davant d'aquesta situació que evidentment genera molèsties a la població i que va ser la causa de la queixa presentada per la CUP, demanem:

  • Que l'Ajuntament de la Canonja insti a les empreses del sector químic que adoptin mesures immediates per determinar l'origen exacte de la contaminació acústica i que hi posin solució. Així mateix, demanem que l'Ajuntament protegeixi acústicament aquells sectors del poble que puguin rebre contaminació acústica d'altres orígens.
  • Que les empreses del sector químic assumeixin les despeses dels aïllaments acústics que s'haurien d'instal·lar al voltant del recinte industrial, per tal de reduir els nivells de contaminació acústica. Alhora demanem que aquestes empreses impulsin un Pla de mesures concretes per la reducció de la contaminació acústica al Polígon Sud.
  • Que la Generalitat de Catalunya aprovi un Pla d'Acció en matèria acústica per l'àmbit supramunicipal format pels municipis al voltant del Polígon Químic Sud: la Canonja, Tarragona i Vila-seca.

Des del Grup Municipal de la CUP de la Canonja seguirem atents a l'evolució d'aquesta situació de contaminació acústica que fa massa temps que dura i en la qual ningú hi ha posat una solució efectiva.

La CUP demanem mesures concretes, efectives i imminents per posar solució a la situació de contaminació acústica que pateix la Canonja.