Resum del Ple Municipal del 5 d'octubre

L'Ajuntament accepta algunes propostes fiscals de la CUP i en rebutja d'altres en matèria de tarificació social

El Ple celebrat el passat 5 d’octubre a l’Ajuntament de la Canonja va rebre la presència d’un nombrós públic, interessat per tots els temes que s’hi havia de tractar com cap altra vegada, però que clarament va estar marcat per dos punts: l’aprovació inicial de les ordenances fiscals pel 2018 i les preguntes relatives a l’actuació de l’Ajuntament vers el referèndum del passat 1 d’octubre.
Pel que fa a les ordenances fiscals la CUP exposarem el següent:

En relació a l'Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre béns immobles, vam proposar noves bonificacions del 50% en edificis amb aprofitament solar tèrmic o elèctric, que garanteixin el màxim d’autosuficiència energètica possible. El compromís que vam aconseguir per part de l’equip de govern fou que s’havia d’analitzar en base al Codi Tècnic d’Edificació i que en les modificacions fiscals pel 2019 s’estudiarà la seva conveniència.

Sobre l'Ordenança fiscal número 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, vam mostrar a l’equip de govern que calia actualitzar aquesta ordenança per tal d’incorporar el nou catàleg de patrimoni del POUM de la Canonja, entrat recentment en vigor, de manera que els titulars d’aquest patrimoni històric es puguin acollir a les corresponents bonificacions. Alhora vam proposar noves bonificacions del 95% en obres per incorporar aprofitaments solars tèrmics o elèctrics, aquesta proposta també s’haurà d’analitzar en base al Codi Tècnic d’Edificació i que en les modificacions fiscals pel 2019 s’estudiarà la seva conveniència.

Respecte l'Ordenança fiscal número 11, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, vam proposar incorporar bonificacions progressives amb criteris de renda en les taxes de l'ensenyament per adults i en la utilització de les instal·lacions de la piscina municipal. La resposta per part de l’equip de govern va ser negativa, al·legant que els usuaris ja pagaven poc i que no eren necessàries aquestes bonificacions socials.

En relació a l'Ordenança número 12, reguladora dels preus públics, també vam proposar l’adopció de criteris socials per determinats preus públics:

  • Preus públics per les activitats del Casal d’Estiu municipal i pel Casal Juvenil: augment del màxim de bonificació del 75% al 90%, incrementant del 20% al 30% les bonificacions per famílies amb ingressos per sota de l’indicador de renda de suficiència (IRSC) i del 10% al 15% per famílies monoparentals o nombroses.
  • Incorporació de criteris socials en els preus dels abonaments de les instal·lacions del Poliesportiu municipal, seguint els mateixos criteris que per les activitats del Casal.

La proposta va ser clarament rebutjada per la regidoria de serveis socials de l’Ajuntament, al·legant novament que no hi ha demanda que ho justifiqui i que aquells casos amb necessitats concretes ja es cobreixen, però no va detallar la via que es segueix. Va quedar clar de nou la poca voluntat de l'equip de govern per aplicar una tarificació social real als impostos, taxes i preus públics municipals.

Finalment, sobre l'Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació d’escombraries, vam proposar que s’apliqui una tarificació social progressiva per l’impost de la brossa en habitatges i que els ajuts actuals que reben els pensionistes per aquest impost, s’integrin a l’ordenança. La resposta per part de l’Ajuntament va ser que s’estudiaria per a incorporar-ho a les modificacions fiscals pel 2019, per aquest motiu la CUP vam emetre el nostre vot de confiança.

Altres punts que es tractaren al Ple i als quals la CUP hi va donar suport foren les noves subvencions per arranjament de façanes, les destinades a la normalització lingüística de rètols comercials i a la modificació del pressupost per temes sobrevinguts com la consergeria del Castell de Masricart i les obres del parc del Camí de la Coma.

Per altra banda, tal i com ja vam fer l’any passat, no vam aprovar els premis als esportistes canongins. Creiem que aquests premis han de tenir caràcter de subvenció per tots aquells esportistes que decideixen fer una pràctica de l’esport de nivell, però sense premiar la competència i la victòria. Creiem que hi poden haver altres criteris, inclús els socials, per a subvencionar l’esport.

En el punt corresponent al Pla Local de Joventut, la CUP vam demanar a la regidoria encapçalada per Marina Clavero que exposi aquest Pla a la ciutadania i en particular a les entitats que treballen amb joves a la Canonja.

En el torn de preguntes, la CUP plantejà quatre qüestions a l’alcalde que tot seguit reproduïm:

Durant aquest estiu hi ha hagut nombrosos incendis que han afectat l’entorn de la Canonja, algun dels quals a tocar del nucli urbà. Podria informar sobre el nombre total d’incendis que hi ha hagut en el darrer període de risc d’incendis? Quines investigacions s’han fet sobre l’origen d’aquests incendis? Quines mesures emprendrà l’Ajuntament per evitar-los de cara als propers anys?

La resposta per part de l’alcalde va ser que hi ha hagut un total de 16 incendis, la majoria dels quals de petites dimensions (excepte el que va afectar la part nord del mur verd). Com que es tracta d’incendis no forestals i de petita superfície, el cos dels Agents Rurals no han efectuat investigacions sobre l’origen. I respecte les mesures que emprèn i emprendrà l’Ajuntament, continuaran als avisos a propietaris perquè netegin les finques i es sol·licitaran cremes periòdiques als bombers.

En un reportatge fet per un mitjà de comunicació holandès, l’alcalde de la Canonja va mostrar públicament el seu orgull per no permetre votar en un dels col·legis electorals habituals. També posava en dubte el referèndum dient que no hi havia urnes ni paperetes. I també esmentava que hi havia agressions a alcaldes i persones d’altres partits. Després que el passat 1 d’octubre hi va haver urnes i butlletes, després que la gent pogués votar i després que la única violència fos l’exercida pels cossos policials de l’Estat espanyol, l’alcalde de la Canonja es reafirma en les seves declaracions? Creu que va ser un error aquesta entrevista i que aquestes declaracions responien més a una opinió personal i no pas com a alcalde de tots els canongins i canongines?

L’alcalde, si bé es va disculpar de les declaracions fetes, fet que nosaltres vam agrair, es va reafirmar amb el seu rebuig al referèndum plantejat el passat 1 d’octubre. Segons l’alcalde el Govern i la CUP segueixen un manual de no-violència per tal d’imposar els seus arguments, manual que nosaltres desconeixem del tot. En altres paraules, la resposta de l’alcalde excusà l’entrevista feta per aquest mitjà de comunicació holandès, però al cap de pocs minuts demostrà a fora al carrer que no pensa el que diu, ja que davant dels manifestants unionistes va dir que havia patit un escarni públic, fet que no ha passat mai en relació al referèndum.

Quines ordres ha donat l’Ajuntament al cos de guàrdies municipals i a la Brigada Municipal de la Canonja durant les últimes setmanes en relació a la convocatòria del referèndum d’autodeterminació del passat diumenge i en relació a l’acció política dels partits i entitats que pretenien fer campanya amb normalitat? Així mateix, quines ordres va tenir aquesta Guàrdia Municipal per a garantir la seguretat dels centenars de veïns i veïnes que diumenge van anar a votar al referèndum?

L’alcalde va dir que la Guàrdia Municipal només va tenir l’ordre de vigilar que no hi haguessin incidents i que així ho van fer durant tot el dia. No va contestar res respecte les possibles ordres donades a la Brigada Municipal.

Veient com al llarg de la jornada del diumenge s’anaven multiplicant els episodis de repressió policial cap als votants que lliurement volien exercir el seus drets, per quin motiu cap membre de l’equip de govern de l’Ajuntament de la Canonja va tenir el gest de venir fins al col·legi electoral, preguntar com estava la situació i defensar els veïns i veïnes d’aquella possible actuació policial?

En resposta a aquesta pregunta, l’alcalde va respondre que no ho van fer per no ser rebuts amb crits i assetjament. La CUP vam dir clarament com el dia 1 d’octubre ningú va ser cridat ni assetjat pel fet d’anar a votar o veure el que passava durant la jornada electoral, ans el contrari.

Des de la CUP, després de veure alguns comentaris apareguts a les xarxes socials respecte el nostre paper a l’Ajuntament de la Canonja, volem desmentir aquelles acusacions tendencioses que diuen que assetgem l’equip de govern i l’alcalde. Si això és veritat, l’equip de govern i l’alcalde ho haurien de dir, sinó ja triguen en desmentir-ho tal i com ho hem fet nosaltres. Sinó ens trobaríem, un cop més, en un cas de silencis que parlen per si sols.

Podeu veure tot el Ple enregistrat a través del servei de streaming de la CUP de la Canonja, fent clic aquí.

El Ple va ser marcat per dos punts: l’aprovació inicial de les ordenances fiscals pel 2018 i les preguntes relatives a l’actuació de l’Ajuntament vers el referèndum de l'1 d’octubre