Resum del Ple Municipal del 30 de novembre

La CUP vam votar en contra dels pressupostos municipals del 2018 i anuncià l'elaboració d'uns pressupostos municipals alternatius de cara al 2019.

El Ple Municipal de l'Ajuntament de la Canonja celebrat el passat 30 de novembre va estar marcat fonamentalment pel debat i votació dels pressupostos municipals del 2018. En aquest sentit, la CUP va votar en contra d'aquests pressupostos, ja que representen el mateix que en anys anteriors i en els que la CUP ja hi va mostrar el seu desacord. Els motius principals que ens portaren a votar-hi en contra és que són uns pressupostos descompensats, és a dir, que dediquen molta despesa a capítols com les inversions (obres públiques als carrers, equipaments municipals, etc.), però per altra banda, mantenen unes partides ajustades en àrees serveis socials, joventut, foment de l'ocupació, entre d'altres. A més de tenir punts en els quals la CUP no hi podrem donar mai suport, com els salaris excessius dels òrgans de govern. Si la Canonja pot gaudir d'un pressupost ampli, creiem que hauria d'estar molt més compensat i que marqués una línia política que fomenti la diversificació i l'activiació de l'economia del poble, en actual decadència pel que fa al comerç local, que fomenti noves economies al poble, que ajudi a la formació ocupacional i que faci dels serveis socials un instrument transversal per totes les àrees de l'Ajuntament.

Per altra banda, tenint en compte que fins ara la CUP cada any ha estudiat a fons els pressupostos municipals, aportant propostes concretes i mesurables per la seva aplicació, que la resposta per part de l'equip de govern del PSC sempre ha estat "ho estudiarem", però que no s'han incorporat mai cap de les mesures proposades, la CUP feu un anunci. A partir del proper any l'assemblea local de la CUP estudiarà l'elaboració, debat i votació popular d'uns pressupostos municipals alternatius pel 2019. Vist com ha anat la nostra funció a la institució municipal, traslladarem la nostra activitat política a peu de carrer, d'on mai ens hem mogut.

En el Ple també es votà sobre les noves tarifes de l'aigua. En aquest punt, tot i reconèixer les bonificacions socials que s'aplicaran a partir d'ara, la CUP hi vam votar en contra perquè aquestes tarifes venen marcades per l'empresa mixta EMATSA en la qual l'Ajuntament de la Canonja no hi té pràcticament cap tipus d'influència. Són doncs unes tarifes imposades i que venen regulades per un preu públic i, a l'entendre de la CUP, haurien de ser una taxa aprovada sobiranament pels Plens Municipals i no per les empreses que gestionen el servei.

Un altre dels punts en els que la CUP mostrà el seu desacord votant en contra, fou l'increment salarial de l'alcalde de la Canonja que ja arriba als 45.900 € l'any.

Vam donar suport a punts com la construcció d'un equipament polivalent a la Rambla 15 d'abril, les subvencions per l'arranjament de façanes, la modificació de crèdits del pressupost del 2017 per fer front a urgències, entre d'altres.

Finalment, en el torn de precs i preguntes, d'una banda la CUP preguntàrem sobre l'estat del procés de gestió de la fallida de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola i de la compra del seu patrimoni. I sobre si estava previst que l’Ajuntament emprendre accions legals per a defensar els afectats per aquesta fallida. En resposta a la pregunta, l'alcalde accidental, Salvador Ferré, respongué que l'Ajuntament ja ha formalitzat del tot la compra del patrimoni de la Cooperativa i que no emprendrà directament accions legals contra aquesta, sense menystenir el fet que els afectats ho puguin fer i que comptarien amb el suport de l'Ajuntament.

Tot seguit el nostre regidor, Joan Pons, va exposar que durant el mes de febrer d'aquest any 2017 els tècnics de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat van fer mesuraments acústics a tres punts del poble: Sector Nord, Carrer Marina i Avinguda de la Pineda. Els resultats dels mesuraments efectuats indicaren que, en tots els tres punts, hi va haver incompliments dels límits de soroll marcats per llei almenys en algun moment del dia. En el cas del Sector Nord, on el soroll provenia fonamentalment del trànsit de l'autovia A7, els incompliments són sempre a la nit. En el cas del Carrer Marina, es detectaren nivells acústics per sobre del màxim permès en horari de vespre i nit. Finalment, en el punt de l'Avinguda de la Pineda l'incompliment va existir les 24 hores del dia. En aquests dos darrers casos (Carrer Marina i Avinguda de la Pineda), l'origen d'aquest soroll es situa bàsicament sobre el polígon químic, ja que s'han trobat freqüències acústiques i soroll de fons que amb molta probabilitat tinguin un origen industrial. Davant d'aquesta situació que evidentment genera molèsties a la població i que va ser la causa de la queixa presentada al seu dia per la CUP, es feu aquest prec:

  • Que l'Ajuntament de la Canonja insti a les empreses del sector químic que adoptin mesures immediates per determinar l'origen exacte de la contaminació acústica i que hi posin solució. Així mateix, demanem que l'Ajuntament protegeixi acústicament aquells sectors del poble que puguin rebre contaminació acústica d'altres orígens.
  • Que les empreses del sector químic assumeixin les despeses dels aïllaments acústics que s'haurien d'instal•lar al voltant del recinte industrial, per tal de reduir els nivells de contaminació acústica. Alhora demanem que aquestes empreses impulsin un Pla de mesures concretes per la reducció de la contaminació acústica al Polígon Sud.
  • Que la Generalitat de Catalunya aprovi un Pla d'Acció en matèria acústica per l'àmbit supramunicipal format pels municipis al voltant del Polígon Químic Sud: la Canonja, Tarragona i Vila-seca.

En resposta al prec, Salvador Ferré respongué que l'Ajuntament hi està a sobre i que properament s'elaborarà un pla específic per aquesta qüestió i que englobi els diferents municipis afectats.

En el torn de precs i preguntes, la CUP va demanar informació sobre la gestió de la fallida de la secció de crèdit de la Coopertativa Agrícola i sobre les mesures per fer front a la contaminació acústica que pateix la Canonja.