Resum del Ple Municipal del 6 de juny

En aquest Ple la CUP hem preguntat sobre l'estat dels acords amb la Cooperativa Agrícola i sobre els treballs necessaris per a incorporar criteris socials i ambientals a les taxes i impostos a la Canonja

El Ple del passat 6 de juny va estar marcat sobretot per l’aprovació d’una modificació pressupostària que permetrà desenvolupar les propostes sorgides de les votacions dels pressupostos participatius. A més a més, entre d’altres inversions, aquesta modificació permetrà subvencionar al centre de treball i educació especial “La Muntanyeta”. Per altra banda, també es preveu poder adquirir a través de subhasta l’edifici situat a la N340, que actualment és un prostíbul que acumula irregularitats de tot tipus i brutícia al seu entorn. La CUP vam donar el nostre suport a aquesta modificació pressupostària.

Per altra banda, la CUP vam tornar a mostrar el nostre rebuig a l’aprovació dels ajuts per la compra de llibres de text escolars i premis als millors expedients, ja que considerem que aquests ajuts s’han de fer amb criteris de renda, de manera que aquells que ho necessitin puguin tenir una major subvenció i aquells que no la necessiti, no hi puguin optar. Però l’equip de govern segueix fent polítiques d’ajuts per a tothom, sense criteris socials.

La CUP vam donar llum verda a la nova licitació de la gestió del poliesportiu, un fet que reclamàvem des de feia temps, ja que les successives ampliacions del poliesportiu requerien un nou contracte.

En el Ple també es va portar a votació la modificació del contracte de serveis socials que l’Ajuntament té amb el Consell Comarcal del Tarragonès. La CUP ens vam abstenir, ja que si bé hi ha millores importants com el servei d’atenció al col·lectiu LGTBI i la incorporació d’una auxiliar administrativa, aquesta modificació preveu deixar de finançar el centre obert de joves. En aquest sentit, vam admetre el nostre error en no detectar aquesta situació quan això es va debatre en el Consell Comarcal i ara trobar-nos amb aquest problema greu. Per aquest motiu, en la propera sessió de la Comissió de Serveis Socials del Consell Comarcal portarem de nou a debat aquesta problemàtica.

Finalment, en el torn de preguntes, vam preguntar sobre l’acord que va aprovar el Ple en referència a l’ajornament del retorn del saldo que l’Ajuntament de la Canonja manté amb l’extinta secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola, ja que esmentava, entre d’altres coses, que dels 569.749,70 € que la Cooperativa deu a l’Ajuntament, l’Ajuntament rebria 169.749,70 € en el moment de la venda del patrimoni de la Cooperativa i 100.000 € en el moment del traspàs dels préstecs amb data límit de pagament el 31 de desembre de 2017. Mentre que els 300.000 € restants s’anirien cobrant en base al pla de viabilitat econòmica de la Cooperativa. El nostre dubte era si s’havien complert o no aquests acords. La resposta per part de l’alcalde va ser que no i que l’Ajuntament ha iniciat el procediment per exigir els pagaments per les vies que contempla l’acord i que s’executaran en els propers dies.

També preguntàrem sobre les noves ordenances fiscals de la Canonja, ja que l’any passat la CUP vam fer tot un seguit de propostes per tal d’incorporar una tarificació social en determinades taxes municipals, fet que va ser rebutjat. Però l’Ajuntament es va comprometre en aquell Ple a estudiar la viabilitat tècnica d’incorporar bonificacions ambientals en l’impost de béns immobles i en el d’obres, per tal de poder bonificar obres que apostin per les energies renovables i l’eficiència energètica. Alhora l’Ajuntament també es va comprometre a estudiar la viabilitat d’aplicar una tarificació social a l’impost de la brossa. Tenint en compte que ens pocs mesos debatrem les ordenances fiscals del 2019, vam preguntar si ja s’havien iniciat els treballs per analitzar la viabilitat d’aquestes reformes que vam proposar i sobre les quals no se’ns va tancar la porta. La resposta per part de l’alcalde fou que no s’han iniciat aquests estudis, però que es faran al llarg de l’estiu i així poder-ho debatre en el Ple de les ordenances fiscals a la tardor.

Per la seva banda, entre d’altres qüestions la regidora del PDECat preguntà a l’alcalde quina opinió li mereix les declaracions de dirigents del partit Ciudadanos, els quals reclamen que part dels impostos de la Canonja vagin a Tarragona. L’alcalde respongué contundentment al·legant que Ciudadanos fa aquesta petició des de la ignorància o bé des de l’oportunisme polític en determinats barris de Tarragona, sabent que no és possible fer el que demanen ja que depèn d’una llei de rang estatal. La CUP compartim completament aquest anàlisi i rebutgem frontalment aquestes declaracions de Ciudadanos que, lluny de respectar els acords de segregació de la Canonja respecte Tarragona, busquen aprofitar políticament una polèmica generada per ells mateixos a Tarragona.

La CUP vam rebutjar de nou ajuts a al compra de llibres de text sense criteris socials ni de renda