Resum del Ple Municipal del 27 de juliol

La CUP ha demanat que es creï una comissió de seguiment entre l’Ajuntament, els partits del consistori i la Cooperativa, fins que els impositors de la Cooperativa hagin recuperat el 80% dels estalvis.

El passat 27 de juliol es celebrà un nou Ple Municipal de l'Ajuntament de la Canonja. Aquest Ple fou marcat sobretot per un punt referent a la Cooperativa Agrícola de la Canonja, concretament es va debatre sobre l'acord que ha de permetre la compra del patrimoni de la Cooperativa a l'Ajuntament, el pagament dels deutes als impositors i l'ajornament del cobrament del deute amb l'Ajuntament. En aquest punt, la CUP vam decidir abstenir-nos. Per una banda, vam denunciar que no s’ha buscat el consens i el treball conjunt que se’ns havia demanat, motiu pel qual vam votar a favor inicialment de l'operació de compra del patrimoni de la Cooperativa. Veiem els acords poc clars, no tant pel que fa al paper de l’Ajuntament, sinó per la part que pertoca a la Cooperativa. No ens creiem la Junta de la Cooperativa, no hi confiem. Creiem que les garanties personals que aporten pel retorn dels estalvis de l’Ajuntament, també ho haurien de fer pel retorn dels estalvis de tots els impositors. Creiem que la Cooperativa està actuant de forma unilateral, ja que bona part dels acords que se’ns presenten avui no han estat acordats per l’assemblea de l’entitat. És per tot això i per a garantir la unitat política, que vam demanar a l’alcalde que creés una comissió de seguiment entre l’Ajuntament, els partits del consistori i la Cooperativa, fins que els impositors hagin recuperat el 80% dels estalvis.

En el torn obert final de paraula, el primer tinent d'alcalde Salvador Ferré va criticar que la CUP es situés al costat dels afectats per la fallida de la secció de crèdit de la Cooperativa, ja que això trencava la unitat política. Després d'aquesta reacció poc pròpia d'un Ajuntament que hauria d'estar sempre, on faci falta, al costat dels afectats, la CUP vam respondre que nosaltres no ens vam presentar a les eleccions només per estar al Ple, a les comissions o a les reunions institucionals, sinó per estar al carrer donant suport a col·lectius, entitats o qui faci falta. Per això hem estat al carrer donant suport als afectats per la fallida de la cooperativa i que ningú dubti que ho continuarem fent.

Un altre punt que es va debatre al Ple foren les al·legacions que l'Ajuntament havia presentat contra la renovació de l'autorització ambiental de l'empresa Griñó, causant d'episodis de males olors a la Canonja. La CUP mostrà el suport a les al·legacions de l'Ajuntament, però vam aprofitar per esmentar que la CUP també hi hem presentat al·legacions, concretament:

  • L’estudi de diagnosi d’olors proporcionat per Griñó no pot ser donat per correcte, ja que una de les conclusions a les que arriba és que l’abast màxim de l’impacte per olors és de 1.000 metres respecte la instal·lació emissora.
  • Més enllà d’un estudi olfatomètric, al·leguem que l’empresa també hauria de proporcionar un estudi d’immissions als focus receptors, a fi i efecte de determinar els components de l’aire que respiren els veïns i veïnes afectats.
  • Les actes d’inspecció mostren com tots els mesuraments atmosfèrics s’han realitzat en horari diürn i mai en nocturn. Tenint en compte que la immensa majoria de queixes veïnals per males olors tenen lloc a la nit, al·leguem que s’aportin dades d’inspecció atmosfèrica preses en horari nocturn.
  • En la proposta de solució tecnològica per a minimitzar les males olors, mitjançant un procés de nebulització y una micronització, l’empresa no aporta dades quantitatives d’aquesta minimització, ni percentualment ni pel que fa al radi d’afectació de les futures olors.
  • En l’expedient presentat s’esmenta que el representant de l’empresa afirma que no hi ha hagut cap queixa ni episodi d’olors des de la data de la resolució. Això entenem que és fals, ja que les queixes per males olors no són només dels últims dos anys, sinó que venen de fa més temps i han estat denunciades per veïns i veïnes.
  • En la documentació presentada no es fa esment a l’impacte generat per Griñó, a l’entorn de la seva instal·lació, pel que fa a la dispersió de les deixalles que acumulen i que degut al vent surten fora de les seves instal·lacions.
  • I finalment, al·leguem que l’empresa no només informi a l’Ajuntament de Constantí i/o al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya quan hi hagi un episodi de males olors o qualsevol altra afectació ambiental, sinó que també ho faci a l’Ajuntament de la Canonja, ja que l’afectació ambiental no té res a veure amb els límits municipals i els impactes sovint són patits pels veïns i veïnes de la Canonja.

Respecte a la modificació de crèdit presentada per l'Ajuntament, que ha de permetre la construcció d'un nou equipament per a serveis socials, joventut i entitats a la Rambla 15 d'abril, la CUP vam demanar que això no comprometés la construcció futura d'un Centre de Dia. L'alcalde respongué que la previsió pel Centre de Dia és que s'ubiqui al costat del CAP que ara mateix està en contrucció.

Un any més, l'Ajuntament portà a aprovació del Ple les bases per la concessió d'ajuts per la compra de llibres i material escolar. En aquest punt hi votàrem en contra, tal i com ja hem fet en altres ocasions. El motiu és que aquests ajuts no incorporen criteris socials, sinó que són subvencions per a tothom, li facin falta o no. Tot i que ja hi ha uns ajuts d’urgència social per a cobrir casos particulars, no compartim la política d’ajuts per a tothom. Per altra banda, sí que vam donar suport als ajuts per despeses bàsiques de la llar perquè sí que incorporen criteris socials i de renda, així com les bases pels ajuts 2018 d'urgència social.

 

Sempre estarem al costat dels afectats per la fallida de la Cooperativa, al carrer, al Ple i allí on se'ns reclami.