Resum del Ple Municipal del 26 de juliol

La CUP ens vam tornar a oposar a la política municipal de subvenció a la natalitat sense uns criteris socials de base

En el Ple del passat 26 de juliol, marcat per pocs punts a l'ordre del dia, la CUP vam donar el nostre suport a punts com les noves bases que han de regir els ajuts d'urgència social a la Canonja. Des del moment que es van plantejar aquests ajuts, la CUP n'hem anat fent el seguiment amb reunions periòdiques amb serveis socials per tal de fer balanç dels ajuts, la seva implementació i la seva millora. El primer anàlisi ens porta a veure que aquests ajuts estan funcionant de la manera que estan plantejats, ja que suposen una ajuda important per casos d'urgència i alhora implica els veïns i veïnes amb els serveis socials, per tal de poder prosperar i sortir de la situació d'urgència social.

Per altra banda i com ja hem fet en anys anteriors, la CUP vam votar en contra de dues ajudes municipals. Per una banda l'ajuda a la natalitat, ja que creiem que hauria de partir d'uns criteris socials, de manera que aquelles famílies que més ho necessiten puguin disposar d'una quantitat econòmica que realment li sigui útil; i aquelles famílies que no ho necessiten, que no puguin accedir-hi. De la mateixa manera, vam votar en contra dels premis als títols esportius ja que opinem que cal premiar la pràctica de l'esport, hi hagi o no títols, i sobretot cal ajudar a l'accés a l'esport a aquella franja de la societat que avui dia n'està exclosa per motius econòmics.

Finalment, la CUP vam donar suport a la modificació de crèdit del pressupost que permetrà un increment salarial a la plantilla de personal de l'Ajuntament, alhora que suposarà augmentar el finançament a les obres que es duen a terme al Mas de l'Abeurador, entre d'altres.

S'aprovaren les bases que regularan els ajuts per la urgència social, uns ajuts sobre els quals la CUP n'estem fent el seguiment