Resum del Ple Municipal de l'1 de juny

Des de la CUP vam preguntar a l'equip de govern qüestions relacionades amb els episodis de males olors de Griñó, sobre les noves fuites de l'empresa Nitricomax i sobre la regulació de les subvencions que BASF dóna a les entitats de la Canonja

El passat 1 de juny es celebrà un nou Ple Municipal de l'Ajuntament de la Canonja. Dels diferents punts tractats, d'entrada es destaca que es formalitzà la cessió de l'edifici de l'Orfeó Canongí al poble. En aquest punt la CUP vam insistir que seria convenient pensar conjuntament com ha de ser el nou edifici, quins espais ha de tenir i quin ús se li ha de donar; és per això que es proposà que sigui el Patronat de Cultura qui tingui aquest debat, tot fomentant la participació dels diferents col·lectius culturals del poble.

Per altra banda, en el Ple s'informà de la carta que la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya ha enviat a l'Ajuntament respecte la petició de fer un pas per sobre de la carretera de Bellissens, en el camí de la Canonja a Vila-seca. Un cop més la Generalitat se'n renta les mans i, amb un total desconeixement sobre la realitat, proposa que els usuaris del camí vagin pel voral de la carretera o creuin el polígon de Vila-seca. Aquesta solució ja va ser descartada fa anys degut a la seva il·legalitat i perquè no respectava la traça del camí històric. Amb tot això, la CUP vam instar que l'alcalde convoqui a director general de carreteres a una reunió a la Canonja per abordar el problema i trobar-hi una solució immediata.

En el Ple la CUP vam donar suport al conveni entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l'Ajuntament de la Canonja per la gestió dels serveis socials, entenem que aquest conveni ajudarà al manteniment i ampliació d'aquests serveis i alhora donarà una seguretat laboral a la plantilla actual.

Finalment, en el torn de precs i preguntes, i després d'escoltar les preguntes habituals d'altres partits de l'oposició sobre parcs, jardins i cobertura dels telèfons, la CUP vam preguntar a l'alcalde tres qüestions. La primera fou sobre l'anunci de la Generalitat de renovació de l’autorització ambiental de l’empresa Griñó, dedicada al tractament de residus, la qual ha generat més d’una incidència per males olors a la Canonja. La CUP preguntà quines accions havia fet l’Ajuntament davant d’aquest expedient i si l’empresa ha comunicat a l’Ajuntament quins compromisos volen adoptar per eliminar els episodis de males olors. L'alcalde contestà que l'Ajuntament al·legarà contra aquesta renovació i que ha tingut converses amb el gerent de l'empresa, que ha assegurat que Griñó no és el causant de les males olors.

La segona qüestió plantejada, fou sobre una nova fuita de productes nitrosos de l’empresa Nitricomax, que va tenir lloc la nit del 26 al 27 de maig. Vam demanar informació al respecte i que l'Ajuntament activi un sistema d'informació directa als membres de la Comissió de Protecció Civil de la Canonja. L'alcalde va informar de la incidència, que va ser deguda a una posada en marxa fallida de l'empresa, i va acceptar a informar directament sobre aquests episodis.

La tercera i última qüestió fou sobre les subvencions que anualment dóna l’empresa BASF a entitats de la Canonja i quin és el mecanisme de difusió, convocatòria i bases d’aquestes subvencions. L'alcalde informà que és l'empresa BASF qui regula aquestes subvencions, la quantitat que assigna a cada entitat i els projectes subvencionats. Segons l'alcalde, l'Ajuntament només posa en contacte les entitats amb l'empresa, però no té capacitat de decisió sobre les subvencions.

 

La CUP instà a l'Ajuntament a que utilitzi el Patronat de Cultura com a òrgan de debat sobre els usos del nou edifici de l'Orfeó Canongí