El nou POUM: un pas pel desenvolupament racional de la Canonja

Posem fre al creixement irracional del nostre poble, tant en nombre d’habitants com en superfície urbana. Per fi ens allunyem d'algunes previsions urbanístiques que volíem fer creixer irracionalment el nostre poble.

POUM La Canonja

Respecte el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Canonja, que es va aprovar provisionalment al Ple Extraordinari celebrat dijous 16 de febrer,, des del Grup Municipal de la CUP en fem una valoració positiva en molts sentits. Ens agradaria saber el motiu del canvi de rumb positiu d’aquest POUM respecte algunes coses que s’havien plantejat en el passat. Potser és la situació econòmica que ens ha posat a lloc o bé el seny urbanístic, o bé una barreja d’ambdós coses, tant és. La qüestió és que hem aconseguit un POUM del qual en volem destacar el següent:

  • Amb aquest POUM es posa un fre al creixement irracional del nostre poble, tant en nombre d’habitants com en superfície urbana. Ja fa temps que no sentim allò que es deia de que volíem créixer com Vila-seca, per sort. Celebrem que tampoc s’incorpori tot el creixement previst per l’Àrea Residencial Estratègica, l’ARE. Un fet que tots ara considerem per bo, però que fa uns anys a alguns se’ns va dir de tot per estar-hi en contra. Podeu dir que és per decisió política o tècnica, però el cert és que les ARE les vam aturar perquè els tribunals al seu dia ens van donar la raó, quan vam al·legar que la Generalitat estava envaint competències municipals al voler incidir directament sobre el planejament urbanístic municipal.
  • Si d’una cosa en podem estar satisfets d’aquest POUM és del tractament que es fa de les Hortes i de la Riera de la Boella, reconeixent les Hortes com a sòl agrícola indispensable per aquest poble i la Riera com un connector ecològic fonamental en la conurbació central del Camp de Tarragona. Celebrem doncs, que això de protegir les Hortes i la Riera ja no sigui un discurs residual que teníem alguns, sinó que sigui una decisió política de tot el poble. Ara caldrà desplegar tots els instruments en aquest espai, ja no tindrem excusa per revitalitzar les Hortes, col·locar-hi horts socials, recuperar els camins i la biodiversitat agrària i dels ecosistemes de ribera, en definitiva, fer de les Hortes i la Riera de la Boella un espai viscut.
  • Pel que fa al nous creixements urbanístics, valorem positivament que s’aposti per relligar els forats que tenim dins el nucli urbà i després ja parlarem com executem alguns Plans Parcials que poden ser de dimensió més gran i que es desenvoluparan quan la resta s’hagi completat. Això és urbanisme racional i no altres models que han portat a tenir el territori d’aquest país com el tenim: amb el 63% del sòl previst per urbanitzar sense desenvolupar i sense masses expectatives perquè es desenvolupi. I amb gairebé un 70% de sòl industrial tampoc sense desenvolupar i encara amb menys expectatives. Serà que alguns van voler classificar massa sòl i ara hem de pensar tots com desclassificar-lo.
  • Volem posar l’accent, però, en la manca de zones verdes, parcs i espais oberts a l’interior del nucli urbà. No caiguem en el parany de concentrar la gran majoria de la zona verda al Mur Verd o en ubicacions allunyades del centre, en detriment d’un nucli que podria col·lapsar. Hem de saber jugar amb la correcta combinació de sòl destinat a habitatges, serveis, equipaments, zones verdes i espais oberts.
  • També creiem fonamental i valorem positivament el reconeixement i catalogació del patrimoni. A vegades no en som prou conscients de la història que tenim fins que no la veiem sobre paper. Un patrimoni que va més enllà dels edificis històrics i els masos, que incorpora també els arbres gràcies al catàleg que va fer La Canonja 3 i que s'ha decidit incorporar.
  • Creiem que el POUM que se’ns presenta és d’una qualitat que ja voldrien tenir molts. Però demanem que això no es quedi només al paper, posem aquest POUM a les mans dels veïns i les veïnes, del comerç local existent i del que ha d’arribar, de la indústria també, de la gent que cuida i valora les Hortes i la Riera. Però el més important, convencem a Reus, Vila-seca i Tarragona, que el seu urbanisme vagi en la nostra línia, que no es repeteixin els desastres que ara ens hem de menjar pel fet de ser els seus veïns: polígons industrials buits de Reus i Vila-seca, CIM El Camp que es pretén duplicar quan no té ni la meitat de la primera fase acabada, límits urbans amb Reus i Tarragona que brillen per la seva brutícia i deixadesa per part dels seus Ajuntaments i un llarg etcètera.

No vivim en un entorn fàcil, potser gosem dir que som el municipi de la conurbació central del Camp de Tarragona que per les seves petites dimensions, tenim més factors a considerar: múltiples carreteres i autopistes, polígons químics, polígons logístics, dos gran ciutats a tocar, una zona d’hortes, una riera amb valors naturals i arqueològics de primer nivell, un nucli històric i gairebé 6.000 veïns i veïnes. No és fàcil posar això en un POUM i ordenar-ho, però creiem que s’ha aconseguit. Per tot això el Grup Municipal de la CUP hi ha donat el seu suport.

 

Si d’una cosa en podem estar satisfets d’aquest POUM és del tractament que es fa de les Hortes i de la Riera de la Boella, reconeixent les Hortes com a sòl agrícola indispensable per aquest poble i la Riera com un connector ecològic fonamental en la conurbació central del Camp de Tarragona.